Installering i BMW, MB o.s.v.

Akun sijainti auton takana peräkontissa kaukana moottorinlämmittimestä tai sisätilan lämmittimen pistorasiasta vaatii erityisjärjestelyitä. Lämmittimen asennus akun kylkeen tai alle onnistuu normaalilla tavalla. Akkulämmittimen kytkentäkaapeli 1,8 metriä ei ole taas riittävän pitkä jotta se ylettyisi suoraan esimeriksi sisätilan pistorasian juureen.

Då batteriet finns i bilens baklucka långt från motorvärmaren eller kupévärmarens uttag krävs specialarrangemang. Värmaren kan placeras under eller på sidan av batteriet på normalt sätt, men batterivärmarens kabel på 1,8 meter är inte tillräckligt lång för att räckas till exempel till kupévärmarens uttag.

Installationsalternativ


1. Det lättaste sättet är att flytta uttaget i kupén bakåt med Defas egen skarvkabel och koppla batterivärmarkabelns Polar Y-förgrening till uttagets kabel. Vanligen räcker en tre meters skarvkabel.

2. Om man inte vill flytta kupéns uttag kan man också skarva batterivärmarens kabel med Defas egen kabel och förgrena matarströmmen med en separat y-förgrening från uttagets bas. En 3 meters skarvkabel räcker vanligen. Vi har också en 5 meters Polar kabel som är kompatibel med Defa.

3. Batterivärmarens kabel kan också med hjälp av en skarvkabel föras under bilen till motorvärmaren och kopplas med Polar Y-förgrening på motsvarande sätt.

4. Om bilen har en Webasto som värmer motorn så behöver batterivärmaren en separat Defa-kopplingsserie. Serien fås i vår webbshop tillsammans med batterivärmaren.

Din kundvagn är tom

Villkor

Betalning
Produkten skickas så fort som möjligt efter att köptransaktionen registrerats i vårt system.

Leveranskostnader
Postkostnaderna läggs automatiskt till slutfakturan.

Registrering
Registreringen sker då köptransaktionen går vidare. Registreringen ger inte upphov till en störtflod av skräppost i Din e-post. Om Du vill får Du information om Polar Heaters nya produkter och erbjudanden.

Försändelsekod
När beställningen är gjord får kunden genast en försändelsekod till sin e-post. Med hjälp av försändelsekoden kan man följa med hur försändelsen framskrider.

Leveranstid
Normalt skickas produkterna samma dag som beställningen gjorts.

Alla pris inkluderar 24 % moms.

Reapris
Produkter som fås mot realisations- eller kampanjkod är alltid begränsade till en viss tid. Mängden är också begränsad till ett visst antal eller så länge det finns aktuella produkter i Polar Heater Oy:s lager. Om produkterna tar slut under realisationstiden är Polar Heater Oy inte skyldig att senare ge samma rabatt på ett eventuellt nytt produktparti som kommer till försäljning.

Bruks- och installationsanvisningar
Du får med beställningsbekräftelsen en länk till bruks- och installationsanvisningarna. Med produkten skickas inte längre instruktioner på papper.

Garanti
I garantiärenden, ta alltid först kontakt med [email protected] för att få ytterligare instruktioner.
Allmän information om garantin
Polar Heater Oy ger normalt 12 månaders garanti på sina produkter eller om inget produktspecifikt anges 6 månader. Under en kampanj kan garantin också vara längre.

I garantifrågor bör följande beaktas – Köpekvitto – Felbeskrivning eller annan orsak till returneringen – Produkten bör returneras med allt tillhörande material – Produkten bör returneras ordentligt inpackad, så att den inte tar mer skada under returneringen.
Garantin gäller inte om

  • Garantitiden är slut
  • Produkten har gått sönder på grund av yttre orsak, till exempel installationsfel eller mekanisk belastning eller att förpackningen öppnats med ett vasst föremål e.d.
  • Kvittot, försändelselistan eller felbeskrivningen fattas
  • Det beskrivna felet inte hittas i produkten. Om kunden vill ha tillbaka sin produkt bör han eller hon betala postkostnaderna.
    En förutsättning för garantin är att köparen bekantat sig noggrant med produktens bruks- och installationsanvisningar före installerandet.