POLAR BATTERY HEATERS - READY TO GO

PRODUKTTESTNING

Vi testade batterivärmaren i Uleåborg vid – 32 graders kyla.

Vi mätte batterivätskans temperatur och som schemat visar hålls batteriet rumstempererat även i extrema förhållanden och termostaten begränsar effektivt uppvärmningen då vädret blir varmare.

Batterivärmningen på i endast 2 timmar och batteriet ger 90 % ström, vilket räcker utmärkt för start.

10 timmar efter att värmningen slutat har batteriet ännu 70 % ström, vilket också räcker utmärkt för start.

På bilden ser man hur det varma batteriet ger ström som på sommaren. Det varma batteriet tar också efter starten emot ström så mycket som fordonets laddningsaggregat ger. Batteriet laddas fullt även under en kort körning.

*Den övre röda kurvan visar batteriets strömnivå enligt batteriets temperatur
Klicka för större bild*

Klicka för större bild

I den andra produkttesten ser man batterivärmarens effekt.


Batteriet hölls först i -24 graders kyla i ett dygn och sedan kopplades batterivärmaren på. Utomhustemperaturen var -15 grader.
Efter 40 minuter kunde man konstatera hur värmen steg upp i mitten av batteriet och frosten smälte ovanpå. Bara batteriets sidor var ännu frostiga.
Batteriet var inte isolerat. Det stod på en plåtskiva med bara en 8 mm cellplastisolering emellan.

Du får produkten förmånligt i vår webbshop.

Polar Batterivärmaren är den enda i världen som uppfyller de stränga EU-direktiven.
Produkten är även patent- och modellskyddad.

TILLVERKAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

Din kundvagn är tom

Villkor

Betalning
Produkten skickas så fort som möjligt efter att köptransaktionen registrerats i vårt system.

Leveranskostnader
Postkostnaderna läggs automatiskt till slutfakturan.

Registrering
Registreringen sker då köptransaktionen går vidare. Registreringen ger inte upphov till en störtflod av skräppost i Din e-post. Om Du vill får Du information om Polar Heaters nya produkter och erbjudanden.

Försändelsekod
När beställningen är gjord får kunden genast en försändelsekod till sin e-post. Med hjälp av försändelsekoden kan man följa med hur försändelsen framskrider.

Leveranstid
Normalt skickas produkterna samma dag som beställningen gjorts.

Alla pris inkluderar 24 % moms.

Reapris
Produkter som fås mot realisations- eller kampanjkod är alltid begränsade till en viss tid. Mängden är också begränsad till ett visst antal eller så länge det finns aktuella produkter i Polar Heater Oy:s lager. Om produkterna tar slut under realisationstiden är Polar Heater Oy inte skyldig att senare ge samma rabatt på ett eventuellt nytt produktparti som kommer till försäljning.

Bruks- och installationsanvisningar
Du får med beställningsbekräftelsen en länk till bruks- och installationsanvisningarna. Med produkten skickas inte längre instruktioner på papper.

Garanti
I garantiärenden, ta alltid först kontakt med [email protected] för att få ytterligare instruktioner.
Allmän information om garantin
Polar Heater Oy ger normalt 12 månaders garanti på sina produkter eller om inget produktspecifikt anges 6 månader. Under en kampanj kan garantin också vara längre.

I garantifrågor bör följande beaktas – Köpekvitto – Felbeskrivning eller annan orsak till returneringen – Produkten bör returneras med allt tillhörande material – Produkten bör returneras ordentligt inpackad, så att den inte tar mer skada under returneringen.
Garantin gäller inte om

  • Garantitiden är slut
  • Produkten har gått sönder på grund av yttre orsak, till exempel installationsfel eller mekanisk belastning eller att förpackningen öppnats med ett vasst föremål e.d.
  • Kvittot, försändelselistan eller felbeskrivningen fattas
  • Det beskrivna felet inte hittas i produkten. Om kunden vill ha tillbaka sin produkt bör han eller hon betala postkostnaderna.
    En förutsättning för garantin är att köparen bekantat sig noggrant med produktens bruks- och installationsanvisningar före installerandet.