POLAR BATTERY HEATERS - READY TO GO

Polar Batterivärmäre

Ger upp till tre gånger mer ström vid köldgrader

Polar Batterivärmaren är rätt val när man använder många tilläggsapparater och kör en kort sträcka.

● alltid fullt batteri även under svåra förhållanden
● startsäkerhet av toppklass
● fördubblar batteriets livslängd – betalar igen sig själv
● spar bränsle då bilens dator fungerar pålitligt
● inga onödiga verkstadsbesök
● batteriavfallet minskar – spar på miljön
● trygg och helt oberoende av bilens eget elsystem
● 100 % startsäkerhet – ersätter batteriladdare och strålningsvärmare för motorn

Normalt får man bara några amperer ur batteriet vid köldgrader, även om batteriet är nytt. Om man sedan kör bara en kort sträcka är det svårt för batteriet att få igen energin det förlorat. Tack vare batterivärmaren tar det varma batteriet emot ström som på sommaren.

Batterivärmaren som fungerar med nätström är tillförlitlig och funktionssäker. Värmaren är alltid på när motorvärmaren är kopplad till nätströmmen.

Värmarens effekt för en personbils batteri är bara 57 watt. Effekten räcker utmärkt för att hålla batteriet varmt. För större batterier är effekten högre. Värmaren är långlivad, tillförlitlig och funktionssäker. Du kan lätt flytta värmaren från ett fordon till ett annat.

Batterivärmaren är utrustad med en 1,5 meter lång pansarkabel och en Defa-förgrening, som Du kan koppla direkt till motorvärmarens ledningsserie utan tilläggskablar. Med en adapter kan värmaren också kopplas till ett Calix-system.
Värmaren kan installeras även i fordon som inte har motorvärmare som fungerar med nätström. Då kopplar man bara en matarkabel med uttag till värmaren.
Polar Batterivärmaren är tillverkad i silikongummi som håller mot syror, olja, lösningsmedel, salter och vatten. Polar Batterivärmaren är ytterst hållbar, flexibel och helt vattentät. Polar Batterivärmaren är den enda bilbatterivärmaren i världen som har en termostat och som fungerar med nätström. Batterivärmaren testades i 3 år under krävande nordiska förhållanden innan den släpptes ut på marknaden så att vi kunde vara säkra på att den är säker och funktionell i extrema förhållanden.
Du får produkten förmånligt i vår webbshop.

Apparaten uppfyller EU-standarder och är CE-godkänd.
Produkten är patent- och modellskyddad.

POLAR-BATTERIVÄRMAREN – EN SÄKER START

TILLVERKAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

ARCTIC TESTED

Din kundvagn är tom

Villkor

Betalning
Produkten skickas så fort som möjligt efter att köptransaktionen registrerats i vårt system.

Leveranskostnader
Postkostnaderna läggs automatiskt till slutfakturan.

Registrering
Registreringen sker då köptransaktionen går vidare. Registreringen ger inte upphov till en störtflod av skräppost i Din e-post. Om Du vill får Du information om Polar Heaters nya produkter och erbjudanden.

Försändelsekod
När beställningen är gjord får kunden genast en försändelsekod till sin e-post. Med hjälp av försändelsekoden kan man följa med hur försändelsen framskrider.

Leveranstid
Normalt skickas produkterna samma dag som beställningen gjorts.

Alla pris inkluderar 24 % moms.

Reapris
Produkter som fås mot realisations- eller kampanjkod är alltid begränsade till en viss tid. Mängden är också begränsad till ett visst antal eller så länge det finns aktuella produkter i Polar Heater Oy:s lager. Om produkterna tar slut under realisationstiden är Polar Heater Oy inte skyldig att senare ge samma rabatt på ett eventuellt nytt produktparti som kommer till försäljning.

Bruks- och installationsanvisningar
Du får med beställningsbekräftelsen en länk till bruks- och installationsanvisningarna. Med produkten skickas inte längre instruktioner på papper.

Garanti
I garantiärenden, ta alltid först kontakt med [email protected] för att få ytterligare instruktioner.
Allmän information om garantin
Polar Heater Oy ger normalt 12 månaders garanti på sina produkter eller om inget produktspecifikt anges 6 månader. Under en kampanj kan garantin också vara längre.

I garantifrågor bör följande beaktas – Köpekvitto – Felbeskrivning eller annan orsak till returneringen – Produkten bör returneras med allt tillhörande material – Produkten bör returneras ordentligt inpackad, så att den inte tar mer skada under returneringen.
Garantin gäller inte om

  • Garantitiden är slut
  • Produkten har gått sönder på grund av yttre orsak, till exempel installationsfel eller mekanisk belastning eller att förpackningen öppnats med ett vasst föremål e.d.
  • Kvittot, försändelselistan eller felbeskrivningen fattas
  • Det beskrivna felet inte hittas i produkten. Om kunden vill ha tillbaka sin produkt bör han eller hon betala postkostnaderna.
    En förutsättning för garantin är att köparen bekantat sig noggrant med produktens bruks- och installationsanvisningar före installerandet.