POLAR BATTERY HEATERS - READY TO GO

Polar Batterivärmaren ger säkerhet på vintern

Problemet med ett kallt batteri är att det ger och tar ström dåligt.

Batteriets prestanda försämras dramatiskt vid kyla. Dessutom behöver en kall motor mer än dubbelt så mycket ström för att starta. Oljorna är tröga. Alla lager och remmar är också styva vid kyla och motverkar därför startmotorns roterande.

Som en tumregel kan man säga att man borde köra en hel timme med ett fordon för att batteriet ska få sin startström tillbaka och kör man korta sträckor så hinner batteriet aldrig bli fullt.

I fordon finns också andra strömförbrukare, såsom tilläggsvärmaren, som ensam äter 5 ampere under den första halva timmen. Batteriets laddning kan helt enkelt inte hålla så länge för den ständiga strömförbrukningen. Förr eller senare ger batteriet upp. Motorvärmaren är inte till någon större nytta om batteriet inte ger ström till starten.

Om det däremot finns en värmare under batteriet så startar bilen som på sommaren och efter starten tar det emot maximal mängd ström. Ett varmt batteri ger upp till tre gånger mer ström än ett kallt. Du kan utan bekymmer använda tilläggsvärmare och extra belysning utan att oroa Dig för att batteriet ska vara tomt nästa morgon. Även i bränsleförbrukningen blir det inbesparingar eftersom bilens dator fungerar med tillräcklig spänning genast efter start.

Polar Batterivärmaren är utrustad med en 1,6 eller 1,8 meter lång pansarkabel och Defa-förgrening, som kan kopplas direkt till motorvärmarens ledningsserie utan tilläggskablar. Värmaren kan installeras också i fordon som inte har motorvärmare som fungerar med nätström. Då kombinerar man bara batterivärmaren med en Defa-matarkabel med uttag.

Du får produkten förmånligt i vår webbshop.

TILLVERKAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

ARCTIC TESTED

Din kundvagn är tom

Villkor

Betalning
Produkten skickas så fort som möjligt efter att köptransaktionen registrerats i vårt system.

Leveranskostnader
Postkostnaderna läggs automatiskt till slutfakturan.

Registrering
Registreringen sker då köptransaktionen går vidare. Registreringen ger inte upphov till en störtflod av skräppost i Din e-post. Om Du vill får Du information om Polar Heaters nya produkter och erbjudanden.

Försändelsekod
När beställningen är gjord får kunden genast en försändelsekod till sin e-post. Med hjälp av försändelsekoden kan man följa med hur försändelsen framskrider.

Leveranstid
Normalt skickas produkterna samma dag som beställningen gjorts.

Alla pris inkluderar 24 % moms.

Reapris
Produkter som fås mot realisations- eller kampanjkod är alltid begränsade till en viss tid. Mängden är också begränsad till ett visst antal eller så länge det finns aktuella produkter i Polar Heater Oy:s lager. Om produkterna tar slut under realisationstiden är Polar Heater Oy inte skyldig att senare ge samma rabatt på ett eventuellt nytt produktparti som kommer till försäljning.

Bruks- och installationsanvisningar
Du får med beställningsbekräftelsen en länk till bruks- och installationsanvisningarna. Med produkten skickas inte längre instruktioner på papper.

Garanti
I garantiärenden, ta alltid först kontakt med [email protected] för att få ytterligare instruktioner.
Allmän information om garantin
Polar Heater Oy ger normalt 12 månaders garanti på sina produkter eller om inget produktspecifikt anges 6 månader. Under en kampanj kan garantin också vara längre.

I garantifrågor bör följande beaktas – Köpekvitto – Felbeskrivning eller annan orsak till returneringen – Produkten bör returneras med allt tillhörande material – Produkten bör returneras ordentligt inpackad, så att den inte tar mer skada under returneringen.
Garantin gäller inte om

  • Garantitiden är slut
  • Produkten har gått sönder på grund av yttre orsak, till exempel installationsfel eller mekanisk belastning eller att förpackningen öppnats med ett vasst föremål e.d.
  • Kvittot, försändelselistan eller felbeskrivningen fattas
  • Det beskrivna felet inte hittas i produkten. Om kunden vill ha tillbaka sin produkt bör han eller hon betala postkostnaderna.
    En förutsättning för garantin är att köparen bekantat sig noggrant med produktens bruks- och installationsanvisningar före installerandet.