POLAR BATTERY HEATERS - READY TO GO

Teori och fakta om bilbatterier

På vintern i kalla förhållanden sjunker batteriets kapacitet märkbart.

Batteriets kapacitet kan mätas genom att mäta batterisyrans densitet eller batteriets vilospänning. Ett fullt batteris vilospänning är cirka 12,8 volt. Det säkraste resultatet fås med densitetsmätare. Fulladdad batterisyra har en densitet på 1,28 g/cm³ vid + 25°C. När batteriet laddas ur minskar densiteten och spänningen.

Som tumregel brukar man säga att ett fulladdat -18°C kallt batteri ger ut bara 40-50 % av strömmen och ett -30°C kallt bara 25-30 %. Ett kallt batteri tar inte heller emot ström ordentligt. Batteriladdaren är alltså onödig om inte batteriet är varmt. Om batteriet däremot värms räcker bilens egen laddare. Den räcker ju på sommaren när batteriet är varmt.

Om densiteten sjunker under 1,28 g/cm³ bildas blysulfat på battericellerna och om situationen fortgår länge täpps cellerna småningom till.

Sulfatet förkortar batteriets livslängd och försämrar batteriets förmåga att ge och ta emot ström. Därför är det viktigt att batteriet alltid hålls fullt och för att det ska bli fullt behöver det först bli varmt.

Blysulfat – vad är det?

I blybatterier används som elektrolyt svavelsyra(H2SO4) utspädd i vatten. Som positiv elektrod verkar skivstommar med blyoxid (PbO2) och som negativ yta skivor av bly (Pb). När ström leds in i batteriet till exempel från bilens generator börjar blyoxiden och blyet reagera med svavelsyran och bilda blysulfat på elektrodskivorna.

Halten av svavelsyra, som verkar som elektrolyt, förändras också så, att styrkan (tätheten) ökar då batteriet laddas och minskar då batteriet urladdas. När batteriet laddas lösgörs blyet i blysulfatet på den negativa elektroden igen och blysulfatet på den positiva elektroden blir till blyoxid.

På vintern om batteriet är kallt och inte kan laddas fullt bildas för mycket blysulfat som då täpper till cellerna. Blysulfatet kan inte avlägsnas från de tilltäppta cellerna hur mycket man än laddar batteriet. Då blir enda lösningen att köpa ett nytt batteri.

Ett blybatteri borde aldrig laddas ur mer än 75 % för att undvika skador. Det betyder att spänningen sjunkit till 12,4 volt och laddningsbehovet är akut. Den situationen uppstår vanligen redan vid 0°C även om batteriet laddats fullt i värme. Kyla förkortar därför batteriets livslängd märkbart.

Blybatteriernas rekommenderade brukstemperatur är 10-30 °C. De varmaste och kallaste temperaturerna förkortar betydligt batteriets livslängd. Högsta tillåtna temperaturen är 55 °C. Batteriets brukstemperatur på 45 °C bör ej överskridas.

Bästa sättet att undvika tilltäppning i batteriet är att hålla laddningsnivån så hög som möjligt hela tiden. Det första man kommer att tänka på är att köpa en batteriladdare, men det hjälper inte så mycket på vintern när det kalla batteriet inte tar emot ström hur mycket som än erbjuds. Bilens laddare försöker ju skuffa ström i det hela tiden, men det lyckas inte när batteriet är kallt. Batteriet ska vara minst +25°C för att man ska nå densiteten 1,28 g/cm³, det vill säga full laddningsnivå. På sommaren är det ju inget problem, men hur är det på vintern?

Förr i tiden bar min pappa traktorns batteri in till natten och på morgonen ut igen till traktorn. I dag finns det ett lättare sätt. Sätt en Polar Batterivärmare under batteriet och strömmen tas från motorvärmarens kabel via en y-förgrening. Enkelt och okomplicerat. Det klarar vem som helst.

Du får produkten förmånligt i vår webbshop.

TILLVERKAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

ARCTIC TESTED

Din kundvagn är tom

Villkor

Betalning
Produkten skickas så fort som möjligt efter att köptransaktionen registrerats i vårt system.

Leveranskostnader
Postkostnaderna läggs automatiskt till slutfakturan.

Registrering
Registreringen sker då köptransaktionen går vidare. Registreringen ger inte upphov till en störtflod av skräppost i Din e-post. Om Du vill får Du information om Polar Heaters nya produkter och erbjudanden.

Försändelsekod
När beställningen är gjord får kunden genast en försändelsekod till sin e-post. Med hjälp av försändelsekoden kan man följa med hur försändelsen framskrider.

Leveranstid
Normalt skickas produkterna samma dag som beställningen gjorts.

Alla pris inkluderar 24 % moms.

Reapris
Produkter som fås mot realisations- eller kampanjkod är alltid begränsade till en viss tid. Mängden är också begränsad till ett visst antal eller så länge det finns aktuella produkter i Polar Heater Oy:s lager. Om produkterna tar slut under realisationstiden är Polar Heater Oy inte skyldig att senare ge samma rabatt på ett eventuellt nytt produktparti som kommer till försäljning.

Bruks- och installationsanvisningar
Du får med beställningsbekräftelsen en länk till bruks- och installationsanvisningarna. Med produkten skickas inte längre instruktioner på papper.

Garanti
I garantiärenden, ta alltid först kontakt med [email protected] för att få ytterligare instruktioner.
Allmän information om garantin
Polar Heater Oy ger normalt 12 månaders garanti på sina produkter eller om inget produktspecifikt anges 6 månader. Under en kampanj kan garantin också vara längre.

I garantifrågor bör följande beaktas – Köpekvitto – Felbeskrivning eller annan orsak till returneringen – Produkten bör returneras med allt tillhörande material – Produkten bör returneras ordentligt inpackad, så att den inte tar mer skada under returneringen.
Garantin gäller inte om

  • Garantitiden är slut
  • Produkten har gått sönder på grund av yttre orsak, till exempel installationsfel eller mekanisk belastning eller att förpackningen öppnats med ett vasst föremål e.d.
  • Kvittot, försändelselistan eller felbeskrivningen fattas
  • Det beskrivna felet inte hittas i produkten. Om kunden vill ha tillbaka sin produkt bör han eller hon betala postkostnaderna.
    En förutsättning för garantin är att köparen bekantat sig noggrant med produktens bruks- och installationsanvisningar före installerandet.