POLAR BATTERY HEATERS - READY TO GO

FAQ – Ofta ställda frågor

Måste batterivärmaren installeras under batteriet?

Inte alls. Det går även utmärkt att placera den på batteriets långsida. Värmaren kan installeras på fyra olika sätt. På två sätt under batteriet, med termostatfliken i någondera ändan eller placerad på någondera långsidan av batteriet.

Jag har förstått att batterivärmaren har en kabel som bara passar Defa-värmare. Jag har en Calix-motorvärmare i min bil. Kan batterivärmaren installeras i ett Calix-system?

Det kan den. Vi tillverkar för det ändamålet en adapter som gör Calix till Defa och tvärtom. Adaptern kommer inom kort att höra till vårt produkturval.

Måste jag köpa kabel separat för att kunna koppla batterivärmaren?

Nej. Batterivärmaren levereras med en 1,6 meter lång pansarkabel med y-förgrening. Priset på dem skulle annars vara cirka 80 euro. Det skulle vara orimligt om Du måste köpa dem separat. Vi tänkte på kunden och gjorde värmaren lätt att installera utan tilläggskostnader.

I min bil är batteriet i bakluckan. Hur installerar jag då batterivärmaren?

Kabeln kan dras antingen inre vägen till kupévärmarens kabel eller under bilen till motorrummet. Om batterivärmarens egen kabel är för kort kan den skarvas med en Defa-kabel. Uttaget i kupén kan också flyttas bakåt. Kopplingen kan genomföras också med en egen matarkabel till batterivärmaren bak i bilen. Det går lätt. Du behöver bara en matarkabel lämpad för Defa-systemet, med en färdig plug in -kontakt som kopplas direkt till batterivärmarens y-förgrening. En sådan Defa-kopplingsserie får Du i vår webbshop tillsammans med batterivärmaren.

Måste batteriet alltid isoleras med cellplast?

Under batteriet måste det finnas isolering oberoende av installationssätt. Det hindrar värmen att ledas till batteriställningen. Dessutom skyddar isoleringen värmaren om den placeras under batteriet. Isoleringen läggs alltså först i ställningen, sedan värmaren och till sist batteriet.
Om värmaren placeras på sidan av batteriet läggs isolering alltid också över värmarelementet och fästs med två remmar.
Om batteriet är i en plastkåpa är det inte nödvändigt att isolera batteriet runt om, men det är att rekommendera. Se exempel på installering i husbil.
Om batteriet inte har en kåpa är det alltid skäl att isolera det runt om. Ovanpå behöver batteriet inte isoleras.
Batterivärmarens effekt är som bäst då den är under batteriet. Om värmaren används mycket i utomhustemperaturer mellan +5 och -10°C är det inte nödvändigt att isolera batteriet på alla sidor.

Får jag själv installera batterivärmaren?

Det får Du. Installerandet är verkligen lätt. Batterivärmaren är försedd med plug in -kontakter som inte kräver verktyg. Installerandet tar cirka 10 minuter. Läs ändå installationsanvisningarna noggrant.

Får batterivärmarens y-förgrening kopplas direkt till motorvärmaren?

Ja, om inget ställe rör vid till exempel ett hett utblåsningsrör. Oftast är motorvärmarens matarkabel tvådelad och då lönar det sig att koppla batterivärmarens y-förgrening där emellan, på motsvarande sätt som kupévärmaren är förgrenad.

Kan jag koppla batterivärmaren i uttaget som går till kupévärmaren?

Inte direkt, men genom att ta loss uttaget från elementkabeln och koppla batterivärmarens y-förgrening mellan elementkabeln och uttaget

Jag har en termostat i min motorvärmare så att jag kan hålla bilen ständigt kopplad till nätströmmen. Värms inte batteriet för mycket då?

Inte alls. Batterivärmaren har också en termostat som håller batteriet vid rumstemperatur. Observera, att batterivärmaren ska förgrenas till matarkabeln före motorvärmarens termostat.

Jag har ett två år gammalt batteri i min bil och strömmen tar slut i det vid minusgrader. Ska jag köpa ett nytt batteri eller en batterivärmare?

Skaffa först en batterivärmare och ladda det varma batteriet fullt. Många tror att felet sitter i batteriet när det inte längre ger ström. Batteributikerna säljer förstås gärna nya batterier och laddare, men berättar inte hela sanningen. Ett kallt batteri kan helt enkelt inte ta emot eller ge ström. Se Batterivärmaren ger säkerhet på vintern.

Skulle det inte vara bättre att skaffa en batteriladdare än en batterivärmare?

Inte alls. Man gör inget med en batteriladdare om man inte först får batteriet uppvärmt. Om batteriet däremot är varmt som på sommaren så räcker bilens egen laddare för att hålla batteriet fullt. Du behöver ingen separat nätströmsladdare. Se också punkten En intelligent batterivärmare eller en nätladdare.

Hur kan jag välja en batteriladdare i rätt storlek?

Batterivärmare finns i tre olika storlekar. Se i tabellen batteriets storlek, amperemängd och viktklass.

Jag har inte möjlighet att värma bilen på jobbet. Är batterivärmaren till någon nytta om jag kan använda den bara hemma?

Jo det är den. På morgonen när Du åker till jobbet är batteriet varmt och laddas lätt fullt under körandet. När Du åker från jobbet och bilen är kall är batteriet fullt och bilen startar som på sommaren. Hemma sätter Du bilen i värmning och nästa morgon under resan till jobbet laddas batteriet fullt igen.
Enligt våra tester får man vid 30 minusgrader ännu 10 timmar efter användning av Polar Batterivärmaren 70 % ström ur batteriet, i jämförelse med 30 % från ett helt kallt batteri, vilket inte längre räcker för start.

Skulle inte en batterivärmare som fungerar med batteriström vara bättre än en som fungerar med nätström?

Nejdå. Varför slösa med batteriets energi för att värma upp det?! Den förlorade energin måste ändå ersättas med en batteriladdare som fungerar med nätström, vilket skulle höja priset på systemet. Ekvationen känns väldigt konstig. Dessutom skulle installationskostnaderna öka jämfört med vår version som fungerar med nätström.

Jag har Webasto i min bil. Hur kan jag installera en batterivärmare när jag inte har en motorvärmare som fungerar med nätström?

Det går lätt. Du behöver bara en matarkabel som passar Defa-systemet, med en plug in -kontakt som kopplas direkt till batteriladdarens y-förgrening. Den här Defa-kopplingsserien får Du i vår webbshop tillsammans med batterivärmaren.
Webasto är en av de största strömförbrukarna och batterivärmaren är en välbehövlig hjälp för att strömmen ska räcka också till start.

I vår buss är batteriet på sidan och motorn långt borta. Hur kan vi då installera batterivärmaren?

Det är enkelt. Du behöver bara en matarkabel som passar Defa-systemet, med en plug in -kontakt som kopplas direkt till batteriladdarens y-förgrening. Den här Defa-kopplingsserien får Du i vår webbshop tillsammans med batterivärmaren.

Vår bil har två stora batterier. Går det att koppla ihop batterivärmarna?

Jo det går. Batterivärmarens kabel är 1,6 meter lång och har färdigt en y-förgrening i ändan. Så batterierna kan vara långt ifrån varandra. Y-förgreningarna kan kopplas ihop antingen som sådana eller med en kort kabel. Ett sådant batteriladdarpaket kopplas sedan till motor- eller kupévärmarens elementkabel eller alternativt tas strömmen från en egen separat matarkabel.

I min gamla bil är batteriet fäst i ändan med en lång skruv som går uppifrån ner till botten av batteriställningen. Därför kan man inte böja upp batterivärmarens termostatflik längs ändan av batteriet. Hur gör man då? Kan batteriet fästas på annat sätt?

Jodå. I första hand kan man försöka byta den långa skruven till en kortare och om det inte går kan batteriet lätt fästas med en rem. Sådana ser man ofta som fastsättning för batterier. Remmar fås också hos oss. Ibland går det att föra remmen under batteriställningen och runt batteriet. Om det inte lyckas kan remmen också fästas med plåtskruvar i batteriställningens botten och sedan föras runt batteriet och spännas med remlås.

Om jag lämnar min bil i värmning för en längre tid, är det inte risk att batteriet blir för varmt?

Nejdå. Batterivärmarens effekt är noggrant dimensionerad enligt batteriets storlek. Dessutom har värmaren en termostat som begränsar uppvärmningen.

Om jag kopplar en Polar Heater Batterivärmare till Defa-motorvärmaren, förlorar jag garantin på Defa-motorvärmaren då?

Nej. Det har också den finska Defa-importören bekräftat i samband med en annan produkt. Se länk.

Din kundvagn är tom

Villkor

Betalning
Produkten skickas så fort som möjligt efter att köptransaktionen registrerats i vårt system.

Leveranskostnader
Postkostnaderna läggs automatiskt till slutfakturan.

Registrering
Registreringen sker då köptransaktionen går vidare. Registreringen ger inte upphov till en störtflod av skräppost i Din e-post. Om Du vill får Du information om Polar Heaters nya produkter och erbjudanden.

Försändelsekod
När beställningen är gjord får kunden genast en försändelsekod till sin e-post. Med hjälp av försändelsekoden kan man följa med hur försändelsen framskrider.

Leveranstid
Normalt skickas produkterna samma dag som beställningen gjorts.

Alla pris inkluderar 24 % moms.

Reapris
Produkter som fås mot realisations- eller kampanjkod är alltid begränsade till en viss tid. Mängden är också begränsad till ett visst antal eller så länge det finns aktuella produkter i Polar Heater Oy:s lager. Om produkterna tar slut under realisationstiden är Polar Heater Oy inte skyldig att senare ge samma rabatt på ett eventuellt nytt produktparti som kommer till försäljning.

Bruks- och installationsanvisningar
Du får med beställningsbekräftelsen en länk till bruks- och installationsanvisningarna. Med produkten skickas inte längre instruktioner på papper.

Garanti
I garantiärenden, ta alltid först kontakt med [email protected] för att få ytterligare instruktioner.
Allmän information om garantin
Polar Heater Oy ger normalt 12 månaders garanti på sina produkter eller om inget produktspecifikt anges 6 månader. Under en kampanj kan garantin också vara längre.

I garantifrågor bör följande beaktas – Köpekvitto – Felbeskrivning eller annan orsak till returneringen – Produkten bör returneras med allt tillhörande material – Produkten bör returneras ordentligt inpackad, så att den inte tar mer skada under returneringen.
Garantin gäller inte om

  • Garantitiden är slut
  • Produkten har gått sönder på grund av yttre orsak, till exempel installationsfel eller mekanisk belastning eller att förpackningen öppnats med ett vasst föremål e.d.
  • Kvittot, försändelselistan eller felbeskrivningen fattas
  • Det beskrivna felet inte hittas i produkten. Om kunden vill ha tillbaka sin produkt bör han eller hon betala postkostnaderna.
    En förutsättning för garantin är att köparen bekantat sig noggrant med produktens bruks- och installationsanvisningar före installerandet.