ANDNINGS- OCH ANSIKTSSKYDD

Skyddet finns i en storlek, 17,5 x 9,5 cm, som passar för alla åldrar. Postas från importören i Finland utan mellanhänder.

Masken har en filtrering i tre lager. De yttre och de inre filtrerande pappren är likadana.

Lagret med filterpapper uppfyller redan ensamt de krav som ställs på ett kirurgiskt näs- och munskydd. Två lager tillsammans är redan tillräckligt för en ännu bättre klassificering. Utöver detta finns emellan dessa ett separat filterpapper som stoppar upp partiklar. Produkten har alltså en utmärkt filtreringsförmåga. Den är även ett utmärkt skydd mot pollen.

Produkterna levereras i förpackningar med 10 eller 50 st. skydd.

Vi har fungerat som importörer i över 10 år och har byggt förtroendefulla relationer till produkttillverkarna. Vi kan alltså garantera att produkten lever upp till det vi lovar.

Masken kan med fördel användas även när du rör dig på offentliga platser, som till exempel i butiken, i ett flygplan, i bussen o.s.v.
Den är även lämpad för användning i vårdhem och inom hemtjänsten. Vi har redan ett flertal kunder inom vårdsektorn.

Även större produktpartier med en leveranstid på två veckor. Begär ett provexemplar och en offert.

Din kundvagn är tom

Villkor

Betalning
Produkten skickas så fort som möjligt efter att köptransaktionen registrerats i vårt system.

Leveranskostnader
Postkostnaderna läggs automatiskt till slutfakturan.

Registrering
Registreringen sker då köptransaktionen går vidare. Registreringen ger inte upphov till en störtflod av skräppost i Din e-post. Om Du vill får Du information om Polar Heaters nya produkter och erbjudanden.

Försändelsekod
När beställningen är gjord får kunden genast en försändelsekod till sin e-post. Med hjälp av försändelsekoden kan man följa med hur försändelsen framskrider.

Leveranstid
Normalt skickas produkterna samma dag som beställningen gjorts.

Alla pris inkluderar 24 % moms.

Reapris
Produkter som fås mot realisations- eller kampanjkod är alltid begränsade till en viss tid. Mängden är också begränsad till ett visst antal eller så länge det finns aktuella produkter i Polar Heater Oy:s lager. Om produkterna tar slut under realisationstiden är Polar Heater Oy inte skyldig att senare ge samma rabatt på ett eventuellt nytt produktparti som kommer till försäljning.

Bruks- och installationsanvisningar
Du får med beställningsbekräftelsen en länk till bruks- och installationsanvisningarna. Med produkten skickas inte längre instruktioner på papper.

Garanti
I garantiärenden, ta alltid först kontakt med [email protected] för att få ytterligare instruktioner.
Allmän information om garantin
Polar Heater Oy ger normalt 12 månaders garanti på sina produkter eller om inget produktspecifikt anges 6 månader. Under en kampanj kan garantin också vara längre.

I garantifrågor bör följande beaktas – Köpekvitto – Felbeskrivning eller annan orsak till returneringen – Produkten bör returneras med allt tillhörande material – Produkten bör returneras ordentligt inpackad, så att den inte tar mer skada under returneringen.
Garantin gäller inte om

  • Garantitiden är slut
  • Produkten har gått sönder på grund av yttre orsak, till exempel installationsfel eller mekanisk belastning eller att förpackningen öppnats med ett vasst föremål e.d.
  • Kvittot, försändelselistan eller felbeskrivningen fattas
  • Det beskrivna felet inte hittas i produkten. Om kunden vill ha tillbaka sin produkt bör han eller hon betala postkostnaderna.
    En förutsättning för garantin är att köparen bekantat sig noggrant med produktens bruks- och installationsanvisningar före installerandet.