POLAR BATTERY HEATERS - READY TO GO

Installering

INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR POLAR-BATTERIVÄRMARE SVENSKA  


MODELLERNA PH57R, PH57DE, PH57CA


Bör särskilt uppmärksammas vid installationen

I det fall att batteriet måste lyftas bort, beakta att om kablarna kopplas loss från batteriets poler kan detta i vissa bilar kan ge upphov till felkoder eller till att indikatorlampor tänds. Detta kan undvikas genom att man under installationsprocessen leder ström till bilen med en startbooster, en jumpstarter, med startkablar via ett annat batteri eller från en annan bil.

Förvara produkterna i rumstemperatur innan installationen. Kopplingsstyckena får inte kopplas samman i temperaturer på under -5°C. Packningarna blir stela vid köldgrader och kräver överdriven kraft för att kopplas samman varvid kopplingsstyckena kan skadas.

OBS! Kablarna och kopplingsstyckena får inte heller lämnas med spänning påkopplad.

Garantin gäller inte om kopplingsstyckena uppvisar skador orsakade av ovannämnda faktorer.

1. Försäkra dig om att batterivärmaren är av rätt storlek och lämplig effekt för användningsändamålet.

2. Rengör batteriet och batterihållaren omsorgsfullt och avlägsna all smuts.

3. Fäll ned/montera värmaren mellan batteriet och batterilådans vägg så att värmarens slätsida ligger mot batteriet. Sno remmarna kring värmaren och batteriet, spänn inte åt alltför mycket. Kort av remmarna till lämplig längd. Hetta upp remmarnas avklippta ändor så att de inte flisar sig under användningen. I trånga utrymmen kan man istället för remmar

använda cellplastisolering mellan batterilådan och batterivärmaren för att hålla den på plats. Vik cellplasten dubbelt eller trippelt och tryck in den mellan värmaren och batterilådans vägg så att värmaren sitter ordentligt mot batteriets sida. Täck inte värmaren helt med isoleringsmaterialet.

4. Koppla batterivärmarens elledning till kabeln som går till motor- eller kupévärmaren med en y-förgrening, eller förgrena strömmatningen vid annan lämplig plats. Kopplingsstyckena skall vara rumstempererade när de kopplas samman. Då kopplas styckena ordentligt och man undviker att de skadas. Batterivärmaren kopplas alltid på när fordonet är kopplat till nätström.
En Schuko-stickkontakt är enbart avsedd för tillfällig användning och ska avlägsnas vid drift.
Använd vid behov skyddslås (safety lock) för Calix-kopplingar.

Din kundvagn är tom

Villkor

Betalning
Produkten skickas så fort som möjligt efter att köptransaktionen registrerats i vårt system.

Leveranskostnader
Postkostnaderna läggs automatiskt till slutfakturan.

Registrering
Registreringen sker då köptransaktionen går vidare. Registreringen ger inte upphov till en störtflod av skräppost i Din e-post. Om Du vill får Du information om Polar Heaters nya produkter och erbjudanden.

Försändelsekod
När beställningen är gjord får kunden genast en försändelsekod till sin e-post. Med hjälp av försändelsekoden kan man följa med hur försändelsen framskrider.

Leveranstid
Normalt skickas produkterna samma dag som beställningen gjorts.

Alla pris inkluderar 24 % moms.

Reapris
Produkter som fås mot realisations- eller kampanjkod är alltid begränsade till en viss tid. Mängden är också begränsad till ett visst antal eller så länge det finns aktuella produkter i Polar Heater Oy:s lager. Om produkterna tar slut under realisationstiden är Polar Heater Oy inte skyldig att senare ge samma rabatt på ett eventuellt nytt produktparti som kommer till försäljning.

Bruks- och installationsanvisningar
Du får med beställningsbekräftelsen en länk till bruks- och installationsanvisningarna. Med produkten skickas inte längre instruktioner på papper.

Garanti
I garantiärenden, ta alltid först kontakt med [email protected] för att få ytterligare instruktioner.
Allmän information om garantin
Polar Heater Oy ger normalt 12 månaders garanti på sina produkter eller om inget produktspecifikt anges 6 månader. Under en kampanj kan garantin också vara längre.

I garantifrågor bör följande beaktas – Köpekvitto – Felbeskrivning eller annan orsak till returneringen – Produkten bör returneras med allt tillhörande material – Produkten bör returneras ordentligt inpackad, så att den inte tar mer skada under returneringen.
Garantin gäller inte om

  • Garantitiden är slut
  • Produkten har gått sönder på grund av yttre orsak, till exempel installationsfel eller mekanisk belastning eller att förpackningen öppnats med ett vasst föremål e.d.
  • Kvittot, försändelselistan eller felbeskrivningen fattas
  • Det beskrivna felet inte hittas i produkten. Om kunden vill ha tillbaka sin produkt bör han eller hon betala postkostnaderna.
    En förutsättning för garantin är att köparen bekantat sig noggrant med produktens bruks- och installationsanvisningar före installerandet.